Portal Wifi

La gestió i seguretat d’un punt d’accés wifi, públic o privat és un tema important per la vulnerabilitat que suposa que algú aliè pugui accedir a informació privada o fer accions de pirateria.

Crea Informàtica, proposa una solució basada en un portal captiu, el qual bloca l’accés a les connexions no identificades. El servei és molt adaptable i permet configurar l’amplada de banda que pot tenir l’usuari, o els serveis que veuen afectats.

Aquest sistema s’adapta tant a un espai públic que dona servei d’internet com a un espai privat que vol protegir la connexió wifi, doncs es gestiona tant l’entrada com la sortida de dades.

El portal captiu no només treballa sobre connexions wifi, que és el més habitual sinó que també amb xarxes sobre cablejat.