Videovigilància

Crea Informàtica proposa un paquet de solucions basat en servidor de codi lliure per cobrir les necessitats de videovigilància.

Aquest paquet es basa en un programari servidor amb gestió i visualització web. Permet visualitzar imatges amb qualsevol dispositiu amb permís d’accés dins de la xarxa informàtica local o internet.

Les càmeres per aquest sistema són del tipus ip i fan servir la xarxa informàtica per transmetre la informació. D’aquesta manera els costos en infraestructura i el manteniment es redueix considerablement.