Virtual Data Center

Virtual Data Center

Tots els recursos que necessites i al moment que ho necessites.

Un vitual datacenter permet la màxima escalabilitat que pot oferir la tecnòloga cloud en aquests moments

A diferència d'un servidor cloud, en virtual data center no és virtualitza una màquina, sinó recursos

Un virtual data center ens permet tenir una quantitat de recursos a la nostra mà per assignar-los a servidors clouds instanciats en aquest virtual data center o recuperar-los per noves instàncies de servidors cloud

Amb aquest servei poden tenir una xarxa privada de servidors clouds, com una lan privada. Permet segons les necessitats ampliar o reduir recursos de cada host, crear o treure noves instancies, etc

Ampliar o reduir els recursos del virtual data center per assignar als servidors clouds és molt senzill

 

Crea Informàtica, proporciona aquests serveis amb la tecnologia de SWHosting