Monitorització

Des del panell de control situat a Crea Informàtica es monitoritza constantment la informació bàsica per una bona experiència i bon funcionament del sistema