Hybrid Thin Client

Un sistema informàtic segur i efectiu és aquell capaç de respondre a les incidències d’una manera ràpida i àgil

El sistema basat en hybrid thin client (client lleuger hibrid) centralitza les dades i el sistema operatiu al servidor i utilitza els recursos del pc de l’usuari per executar tot el programari

Amb aquest sistema hibrid els recursos de servidor no són tant exigents, i com a pc client es pot fer servir qualsevol ordinador capaç d’arrencar en xarxa

Tant mateix permet a l'usuari mentenir sempre el seu entorn de treball amb les seves dades, doncs el seu perfil esta centralitzat al servidor i no a la maquina client

 


HYBRID THIN CLIENT


•Gestió i control unificat
•Sistema client lleuger hibrid
•Clonatge
•Servidor d’imatges mini linux