Estructuració i serveis de xarxa

El correcte funcionament del sistema informàtic està condicionat a l’estructura de la xarxa i als serveis proporcionats pel seu funcionament. Crea Informàtica, proposa un sistema de programari i serveis basats en servidors Linux, coneguts per la seva fiabilitat i baix cost.

Aquest serveis gestionen les comunicacions entrants i sortints de internet, entre servidors i serveis, entre edificis i xarxes privades.


GATEWAY – EL TEU ACCÉS A INTERNET. INFRAESTRUCTURA – GESTIONA EL FUNCIONAMENT DE LA XARXA INTERNA.

• Sistema de garantia de servei.
• Sistema de balanceig de carrega.
• Sistema de WAN fail-over.
• Servei de tallafocs.
• Servei de proxy HTTP.
• Connexions VPN.

• Servidor DHCP.
• Servidor DNS cache.
• Servidor NTP.
• Servidor WEB