Serveis de domini intern

Un aspecte molt important i condicionant en l’ús de la informàtica és la relació entre els usuaris i la forma de treballar amb els serveis que se’ls proporciona.

Crea Informàtica posa a disposició dels usuaris un sistema basat en codi obert que proporciona seguretat a cost molt assequible.


OFFICE – COMPARTEIX ELS TEUS RECURSOS D’OFICINA.


•Domini.
•Seguretat.
•Copies de seguretat.
•Accés d’usuaris.
•Compartició de dades.
•Dispositius físics.
•Impressores, wifi,etc.