Correu electrònic

L’enviament i recepció de correus electrònics és un dels serveis essencials avui en dia per a tothom.

Crea Informàtica proposa solucions de correu electrònic en servidors físics dels clients com en servidors virtuals en internet. Serveis d’enviament de correu SMTP i recepció de correu electrofònic POP3 o IMAP amb suport SSL. Crea Informàtica proporciona servidors webmail per l’accés i gestió de les bústies de correu electrònic dels usuaris.

També oferim servei de groupware en comptes de webmail, el qual a més d’accés als correus electrònics, proporciona calendaris, llista de contactes, gestió de tasques, RSS…

Tots aquests serveis estan basats en programari sota llicencia GNU GPLv2 i sense costos de llicenciament.